zwarte goud

Eenmalige levering van goede kwaliteit tuinaarde en potgrond bij de tuinen.
Met zulk een voorraad kan deze volkstuinder weer enkele maanden vooruit.
Mochten deze producten blijvend aan het winkel-assortiment worden
toegevoegd zal dit door veel tuinders erg op prijs gesteld worden.


bongerdje@deds.nl
  home