home

Terras renovatie, enkele mogelijkheden

Na 17 jaar is het terras aan renovatie toe. Tegels en treden zijn zodanig verzakt dat het risico van struikelen aanwezig is. Er zijn ook enkele valpartijen bekend door de oneffen tegels en treden, met schaafwonden en blauwe plekken als gevolg.

Een groepje tuinders heeft vorig jaar een werkgroep opgericht om onder andere plannen voor de terrasrenovatie te bedenken en uit te werken en om deze tijdens de voorjaarsvergadering te presenteren aan alle tuinders. Hieronder zijn ze weergegeven met de foto's in klein formaat.

januari 2018

foto's
Onderstaand gemanipuleerde foto's over het snoeien van de drie platanen om inzicht te geven in de mogelijkheden en de resultaten ervan. De linker plataan steekt de lindeboom letterlijk naar de kroon en zal daarom aan de linkerkant flink moeten worden teruggesnoeid of zonodig verwijderd moeten worden. Dit om de lindeboom in de lange lindenrij de ruimte te geven die ze nodig heeft en verdient. De foto's geven een indruk van het resultaat van verschillende snoeimanieren.
Ook is een mogelijkheid voor het verplaatsen van het rookhok opgenomen.
De werkgroep heeft de voorkeur voor het geheel verwijderen van de platenen en deze te verplaatsen naar de oostkant tegenover het winkeltje. Dit om een open zicht te geven op de Vis en omgeving.

tekening
Op de tekening staan de maten van het terras weergegeven en is aangegeven wat de meest mogelijke plek voor de helling en de handrail is.
Het aanbrengen van de handrail is voor de werkgroep een zeer belangrijk punt en de werkgroep vindt het niet verantwoord om het nieuwe seizoen in te gaan zonder deze is aangebracht. Eenvoudige uitvoeringen zijn oa bij de bouwmarkt te koop. (vraag tijdens de vergadering of de aanwezigen graag een desnoods tijdelijke handrail willen).

advies
Het advies aangaande het noordelijke deel van het terras:
a. het verwijderen van de drie platanen danwel de linker plataan verwijderen of links terugsnoeien;
b. het aanbrengen van een hellingbaan met handrail;
c. het doortrekken van het terras tot de hoge beschoeiing.
d. het verplaatsen van het rookhok zoals op tekening aangegeven

Als besloten wordt om de drie platanen te laten staan zal dit deel van lage beplanting worden voorzien.
Om het terras richting noorden door te trekken tot de hoge beschoeiing is 20m2 bestrating nodig (het huidige terras is groot 70m2). Door de situatie van de brede treden te behouden is de helling goed te implementeren. Mocht het herprofileren niet bij begin komende seizoen aanvangen, is het, in verband met de veiligheid, raadzaam om een tijdelijke handrail aan te brengen.
Bij het verplaatsen van het rookhok naar de nieuwe lokatie kan daar een trap met handrail aangebracht worden en kan de huidige hellingbaan vervallen. Het rookhok is dan goed bereikbaar via de deur bij de waterval.


links met de drie platenen, rechts met de linker plataan gerooid

huidige situatie, linker plataan groeit in de linde

uitzicht bij verwijdering van de drie platanen


naakt met bamboesteunen


drie platanen


twee platanen


drie platanen, lager gesnoeid

twee platanen, lager gesnoeid


drie platanen, los van elkaar

twee platanen, los van elkaar


noordkantmet vrij uitzicht


zuidkant


met vrij uitzicht

huidige situatie met bemating
nieuwe situatie met bemating
nieuwe situatie met terrasuitbreiding
met de tegels doorlopend naar Hemmersloot en met de treden naar links verschoven
Creative Commons-Licentie           bongerdje@deds.nl
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.